Usługi

Testowanie z użyciem bezpłatnego narzędzia
 

Usługa wykrywania z użyciem bezpłatnego narzędzia ma na celu sprawdzenie, całkowicie za darmo, dowolnego narzędzia firmy ForTest przez okres 10 dni. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami naszej produkcji, skutecznym potencjałem i działaniem narzędzi do wykrywania w zakresie nieszczelności firmy ForTest.

Pobierz formularz tutaj , by wziąć udział w usłudze Vision Account

Wsparcie techniczne

ForTest zatrudnia wysoce wykwalifikowany personel, który jest w stanie zapewnić Państwu wsparcie w przypadku problemów technicznych lub z aplikacją. Zarówno drogą telefoniczną jak i w zakładzie klienta, ForTest może rozwiązać wszelkie kwestie związane ze wsparciem w najkrótszym możliwie czasie.

Cykliczna kalibracja

Usługa cyklicznej kalibracji ForTest obejmuje planowanie harmonogramu cyklicznej kalibracji w celu zagwarantowania

Instalacja

ForTest jest dostępny w celu przeprowadzenia instalacji swoich narzędzi testujących w Państwa zakładzie. Personel techniczny ustawi narzędzia wprowadzając prawidłowe parametry testowe w celu wyznaczenia wskaźnika nieszczelności tak, aby sprzęt działał zgodnie ze standardami obowiązującymi w danym sektorze, zapewniając w ten sposób rozwiązanie pod klucz i niewymagając żadnej pracy z Państwa strony.

Konsultacje w zakresie stanowiska pomiarowego

ForTest jest w stanie zapewnić możliwość konsultacji w celu prawidłowej konstrukcji automatycznych stanowisk pomiarowych, gdzie Państwa przyrządy pomiarowe będą zintegrowane do prowadzenia testów w sposób najlepszy z możliwych.

Wstępne testy na produktach

Usługa ta wiąże się z określeniem najlepszego rozwiązania testowego w zakresie sprawdzania nieszczelności i przepływu, jakie okaże się najbardziej skuteczne dla Państwa produktu. Raport techniczny będzie sporządzony na podstawie tych danych testowych, takich, jak czas cyklu testowego, wykryty stopień nieszczelności, standardy odniesienia oraz idealne rozwiązanie dla testowania. Testowanie produktów może być przeprowadzone w naszych laboratoriach lub w Państwa zakładzie.

Szkolenie

Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe uzyskane w ciągu 20 lat oddanych codziennym badaniom nad technologicznymi, działającymi, niezawodnymi i, w niektórych przypadkach, mocno dostosowanymi do potrzeb klienta rozwiązaniami, jesteśmy w stanie przekazać naszym klientom posiadaną przez nas wiedzę w zakresie wykrywania nieszczelności i przepływu, poprzez kursy szkoleniowe, które mogą sprawić, że Państwa operatorzy będą bardziej autonomiczni i zorientowani. Prawidłowe wykorzystanie naszych przyrządów oraz podstawowa wiedza techniczna w zakresie fundamentalnych zasad wykrywania nieszczelności są w rzeczywistości nieodłącznymi elementami, które umożliwiają realizację bezpiecznych testów.

Wykrywanie stopnia nieszczelności

Nasi wykwalifikowani technicy korzystają z certyfikowanych podstawowych urządzeń do wykrywania stopnia nieszczelności naszych produktów w Państwa zakładzie i bezpośrednio w Państwa stacjach testowych. Może to mieć miejsce bez względu na system testowy, jaki jest stosowany a także umożliwia to uzyskanie jasnych danych z właściwą jednostką pomiaru, uznaną na poziomie międzynarodowym, a także zgodnie ze standardami zastosowania obowiązującymi w danym sektorze. Ponadto, dane te umożliwiają klientom dokonanie właściwego wyboru w zakresie akcesoriów testowych o właściwych wartościach: M0710 kalibrowane nieszczelności lub kalibratory.